Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska,       

Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,      

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú 

26. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže

STAVBA ROKA 2020.

Viac informácií o prihlásení stavby nájdete tu!