Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

Únia miest Slovenska,       Slovenská komora stavebných inžinierov,

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,      Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú 

24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018.