Poznáme členov poroty súťaže Stavba roka 2019

Ceny udeľuje odborná porota podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. Členov odbornej poroty celoštátnej súťaže Stavba roka 2019 nominuje Výkonný výbor ABF Slovakia na základe nominácií jednotlivých vyhlasovateľov súťaže. Tvoria ju odborníci z oblasti architektúry a stavebníctva, pri súčasnom zastúpení verejného, akademického a privátneho sektoru.

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2019 pracuje v zložení:

      • prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,
      • Ing. Katarína Bzovská,
      • prof. Ing. arch. Michal Hlaváček,
      • Ing. arch. Ivan Kočan,
      • Ing. Dáša Kozáková,
      • prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.,
      • Ing. Ján Majerský, PhD.,
      • prof. Ing. Anton Puškár, PhD.