Poznáme členov poroty súťaže Stavba roka 2015

Výkonný výbor Zduženia ABF Slovakia na svojom zasadaní dňa 21.1.2016 schválil nominácie na členov odbornej poroty celoštátnej súťaže Stavba roka 2015 v zložení:

  • Dipl. Ing. arch., Akad. arch. Peter Černo, Mníchov (Nemecko), nominovaný SAS, predseda poroty
  • prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,
  • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Brno (Česká republika), nominovaný ABF Slovakia,
  • Ing. Anna Juhos, Dunajská Streda (Slovensko), nominovaná ZSPS,
  • Ing. arch. Pavel Suchánek, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,
  • doc. Ing. Július Šoltész, PhD., Bratislava (Slovensko), expert pre inžinierske stavby, nominovaný ABF Slovkia,
  • Ing. Henrieta Tölgyessyová, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDVRR SR,
  • Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.

V súlade so štatútom súťaže si volí porota predsedu zo svojich radov na svojom prvom pracovnom zasadaní.

Boris Bielek

Peter Černo

Rostislav Drochytka

Anna Juhos

Pavel Suchánek

Július Šoltész

Henrieta Tölgyessyová

Anton Vyskoč