Informácie:
ABF Slovakia
abf@abfslovakia.sk
+421 917 490 401, +421 903 246 628

Vážení partneri,

Poslaním súťaže „Stavba roka“ je propagácia slovenskej architektúry a stavebníctva, ako aj podpora kvality komplexnej realizácie stavieb na Slovensku. V tomto roku bol vyhlásený už 23. ročník súťaže s termínom uzávierky prihlášok 30. novembra 2017. 23. ročník súťaže ponúkne opäť spojenie najvýznamnejšieho podujatia v oblasti stavebníctva výstavy CONECO s vyhlásením výsledkov najprestížnejšej súťaže Stavba roka 2017, ktoré sa uskutoční priamo v areáli výstaviska Incheba, a to 11. apríla 2018 (vo večerných hodinách) za účasti najvýznamnejších osobností spoločenského a profesijného diania v oblasti stavebníctva na Slovensku a už tradične aj za účasti RTVS.

Obraciame sa na vás s ponukou na partnerstvo súťaže „Stavba roka 2017“ a ponúkame možnosť propagácie a prezentácie vašej spoločnosti v rámci ponuky, ktorú sme pre partnerov podujatia „Stavba roka 2017“ pripravili. Cieľavedomou, na odbornú a súčasne aj laickú verejnosť orientovanou mediálnou politikou sme v roku 2017 docielili:

  • zvýšenie sledovanosti vysielania Gala večera na rtv:2 dvojnásobne oproti roku 2016, vysielanie sledovalo 52 tis. divákov, čo je nadpriemerný ukazovateľ v programovej produkcii rtv:2,
  • zvýšenie počtu hlasujúcich o Cenu verejnosti na portáli stavbaroka.zoznam.sk z počtu 7 tis. na 31 tis.,
  • zvýšený záujem o účasť na Gala večeri medzi odbornou verejnosťou a vystavovateľmi veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA, ktorý sa pokryl zvýšením miest v sále o 20%, počet účastníkov v sále prekročil 600.

Našu ponuku nájdete tu   >>>>