Darujte nám 2% z daní…

Milí priatelia, členovia, partneri, sponzori,

ako nezisková a dobrovoľná organizácia založená členmi za účelom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva, sa nezaobídeme bez pomoci našich priaznivcov, priateľov, či, sponzorov nášho združenia. Prihovárame sa  vám  s prosbou o podporu nášho združenia formou darovania   2 % (3 %) z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete  starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva.

Názov organizácie: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Sídlo organizácie: Radlinského 11, Bratislava 810 05
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30 814 341

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2018.

Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2018.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Tlačivá nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Viac informácií nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ĎAKUJEME!