Clt home, Nitrianske Hrnčiarovce
novostavba

Autori architektonického riešenia:

Projektant architektonickej časti:

Projektant prevl. odbor. časti:

Hlavný zhotoviteľ:

Hlavný stavbyvedúci:

Stavebník:

Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

Doba výstavby:

Ing. arch. Michal Medovarský

Ing. arch. Michal Medovarský

Ing. Richard Hlinka

Clt Slovakia, s. r. o., Ing. Ľuboš Mesarč

Bc. Jozef Bošanský

Ing. Michal Kročko, PhD.

Ing. Michal Svýba

330 tis. €

09/2015 – 06/2016

Stavba sa nachádza v zástavbe rodinných domov v slepej uličke kolmej na komunikáciu miestneho významu a spájajúcu Nitru s priľahlou obcou Nitrianske Hrnčiarovce. Stavba vychádza z parcely, ktorá je podlhovastého obdĺžnikového tvaru s uličnou šírkou 18 m a dĺžkou 50 m. Dom zaberá takmer celú šírku parcely. Dom obdĺžnikového tvaru, striktne ortogonálnych tvarov, je oživený v záhradnej časti o šikmú stenu, ktorá lepšie reaguje na orientáciu k juhu. Na základný pôdorysný tvar domu je možné sa pozerať aj ako na lichobežník s rovnobežnými základňami a jedným kolmým ramenom. Dom je v pozdĺžnej osi postupne popretínaný troma výrezmi, pričom stredné pole tvorí átrium domu a krajné polia prislúchajú k vonkajším terasám, odľahčujú hmotu strechy a presvetľujú vnútorný priestor domu. Výrazným architektonickým prvkom opakujúcim sa v celej stavbe sú zvisle kladené KVH hranoly položené jeden vedľa druhého, v pohľade hranol medzera hranol, v exteriéri tvoriace svetlolamy a slnolamy, pričom majú aj nosnú funkciu. V interiéri vymedzujú jednotlivé prevádzkové zóny. Drevo, ako základný stavebný materiál domu, prechádza z interiéru do exteriéru v podobe stropov krytých terás – presahov.

Rozhodujúcou technológiou výstavby je CLT panel, prefabrikovaný panel privezený priamo z výroby v Rakúsku na stavbu a zmontovaný za 7 dní. Obvodový CLT panel a stropný CLT panel výšky 140 mm je trojvrstvový, stropný CLT panel výšky 240 mm je päťvrstvový. Stavba je ukážkou odvážneho statického riešenia za použitia klasického stavebného materiálu, dreva, v netradičnom prevedení.

Dom je navrhnutý ako nízkoenergetický, v kategórii A1 s dôrazom na vzduchotesnosť a tepelnú pohodu. V dome je riadené vetranie s rekuperáciou tepla, tepelné čerpadlo vzduch voda, v lete sa na ochladzovanie interiéru využíva chladenie podlahou a získané prebytočné teplo používa na ohrev TÚV. Skladba obvodovej steny domu je navrhnutá ako difúzne otvorená.