Poznáme členov poroty súťaže Stavba roka 2017

Ceny udeľuje odborná porota podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. Členov odbornej poroty celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 nominuje Výkonný výbor ABF Slovakia na základe nominácií jednotlivých vyhlasovateľov súťaže. Tvoria ju odborníci z oblasti architektúry a stavebníctva, pri súčasnom zastúpení verejného, akademického a privátneho sektoru.

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 pracuje v zložení:

      • prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,
      • Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDV SR,
      • Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSÚS,
      • doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc., nominovaný SAS,
      • prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný ABF Slovakia,
      • Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina, (Slovensko), nominovaný ZSPS,
      • Ing. arch. Jozef Šoltés, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,
      • Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.