Poznáme členov poroty súťaže Stavba roka 2018

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2018 pracuje v zložení:

  • prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
  • Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
  • Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
  • Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
  • prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.,  nominovaný Združením ABF Slovakia,
  • Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, nominovaný ZSPS,
  • Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
  • Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.