Technov – Nový závod
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Hyža
Stavebník, developer:            TECHNOV, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Špaňo
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 5, 3 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2016 – 10/2018
Fotografie Bohumil Šálek

Priemyselný a výskumný areál Technov bol postavený ako nové sídlo spoločnosti Technov, výrobcu komponentov vzduchotechnických a klimatizačných systémov, nakoľko predchádzajúce priestory už nespĺňali priestorové požiadavky rozširujúcej sa výroby. Areál je situovaný v extraviláne katastrálneho územia obce Rumanová, západne od cesty III. triedy číslo 1674. Pozostáva z troch hlavných budov z ktorých každá má iné funkčné využitie –  administratívnej budovy, výrobnej haly a lakovne so skladom. Štvrtou budovou v budúcnosti bude budova výskumného a vývojového centra.

Výškové rozdiely a ohraničenie celého komplexu je riešené pomocou oporných múrov v kombinácií s gabiónovými košmi. V tesnej blízkosti výrobnej haly a lakovne sú oporné múry s výškou do 3 m. V západnej časti areálu medzi halami a budúcou budovou výskumu a vývoja je umiestnená rozľahlá manipulačná plocha pre potreby logistiky a skladovania materiálu a výrobkov. Vstup nákladnej dopravy na manipulačnú plochu k halám je cez rampu medzi budovami administratívy a budúcou budovou výskumu a vývoja. Na východnej strane od existujúcej hlavnej komunikácie je komplex izolovaný vysokou a nízkou zeleňou a inými sadovými úpravami. V zeleni sa nachádza socha od výtvarníka Karola Felixa.

Dvojpodlažná administratívna budova jednoduchého tvaru je čelným objektom celého areálu. Východná fasáda je riešená ako celo presklená a je v nej osadený hlavný vstup do budovy. Ostatné fasády sú pokryté kombináciou kovového obkladu Corten a sivej omietky so solitérnymi oknami. Funkčne je budova rozdelená na východnú časť pre vedenie firmy, administratívu, obchod a projekciu a západnú časť so zázemím pre zamestnancov výroby a jedálňou. Konštrukčne je administratívna budova tvorená kombináciou murovaných nosných stien, betónových stĺpov a prievlakov a montovaných predpätých stropných panelov. V administratívnych priestoroch všetky rozvody a distribučné elementy priznané a vyhotovené v jednotnej čiernej farbe. V kontraste s drevenými podhľadmi, ktoré spolu s výhľadom na okolie tvoria príjemné pracovné a tvorivé prostredie pre budúcich zamestnancov.

Budova výrobnej haly je jednopodlažná so šikmou sedlovou strechou s miernym sklonom skrytou za atikou a svetlou výškou 5,3 m. Fasády a strecha sú tvorené sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnej vlny a povrchovou vrstvou z lakovaného plechu. Presvetlenie je riešené strešnými svetlíkmi v kombinácii s okennými otvormi na severnej fasáde (z dôvodu zabránenia prehrievaniu a oslňovaniu pri práci). Vo výrobnej hale je vetranie a vykurovanie riešené v jedným systémom s teplovzdušnými plynovými jednotkami s primiešavaním čerstvého vzduchu a s odvodom pomocou strešných ventilátorov. Funkčne je budova rozdelená na jednotlivé výrobné zóny tak, ako pri výrobnom procese za sebou nasledujú. Vo výrobe sú použité najmodernejšie výrobné technológie v oblasti výroby vzduchotechniky. Lakovacia linka má navrhnutý vlastný jedinečný systém odvetrávania.

Výrobný komplex firmy TECHNOV je vo svojej kategórii jedinečným počinom. Zaujímavým a zároveň poznávacím prvkom je použitie ocele odolnej poveternostným vplyvom (Corten) na fasáde administratívnej budovy, ako aj na blízkej soche. Výrobu týchto oceľových prvkov, ako aj samotnú montáž zabezpečovali pracovníci firmy Technov vo vlastnej réžii. Skĺbením osvieteného investora, kvalitného návrhu a technicky dobre zvládnutej výstavby s dôrazom na finálny vzhľad vznikol netradične estetický výrobný areál. Kvalita a trvácnosť použitých materiálov je predpokladom bezproblémového užívania na mnohé desaťročia.