Rezidencia pri radnici
Novostavba

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. Andrej Páleš, Ing. arch. Peter Koban, Ing. arch. Štefan Pacák, Ing. Mgr. art. Radoslav Gonos
Projektant architektonickej časti: d. g. A., design graphic achitecture s. r. o., KOPA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: d. g. A., design graphic achitecture s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s. Michalovce
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Mandzák
Stavebník, developer:            VSH development, a. s., člen skupiny CTR group, a. s.
Dozorná činnosť: VSH development, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25,0 mil. EUR
Doba výstavby: 08/2016 – 11/2018
Fotografie Ľudovít Földy, Future Fly s. r. o.

Rezidencia pri radnici je novým rezidenčným komplexom v centre Košíc. Je nositeľom predstavy o kvalitnom bývaní, ktoré reaguje na stále rastúci záujem o bývanie v centre mesta. Hlavným cieľom výstavby nového rezidenčného komplexu v Košiciach bolo vytvoriť atraktívne a kvalitné bývanie na okraji Starého mesta Košíc. Kombinácia modernej a nadčasovej architektúry, spolu s lokalitou a vnútroblokom plným zelene predstavujú vynikajúcu kombináciu pre ľudí, ktorí majú záujem o kľudné miesto na bývanie, no zároveň sú radi blízko centra diania v meste. Pri projektovaní obytného komplexu bol kladený dôraz na použitie vysoko kvalitných materiálov a najnovších technológií s dôrazom na ekologickú úspornosť. Výsledkom tejto snahy sú byty vybavené vo vysokom štandarde a v energetickej náročnosti kategórie B.

Rezidencia pri radnici ponúka byty kompletne dokončené, vrátane finálnych povrchov podláh, vnútorných dverí, obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov v kúpeľniach. Každý z bytov má vlastnú terasu, balkón alebo lodžiu s výhľadom do zeleného átria alebo na historické centrum mesta. Ku každému bytu patrí aj pivnica.

Obytný komplex je tvorený tromi osem podlažnými objektmi v tvare písmena U, ktoré vytvárajú polouzavretý priestor átria. Projekt ponúka 359 bytov v siedmych samostatných vchodoch s výťahom a priamym napojením na podzemné parkovisko a pivnice. Na prízemí projektu sú navrhnuté komerčné priestory. Požiadavka na väčšinu bytov veľkosti 1- a 2-izbových si vynútila návrh bytov s jednostrannou orientáciou. Natočenie pozemku v smere severo-východ juho-západ  vyvolalo riešenie bytov na severovýchodnej strane s natočením  každého traktu smerom na východ. Toto riešenie umožní vytvoriť dynamiku fasád.. Výsledný výnimočný 3D efekt na fasáde bol vytvorený použitím rozdielnych hrúbok izolačných dosiek, hrúbky 160 a 180 mm. Záverečný efekt dotvárajú rôznorodé farebné odtiene fasády.

Konštrukčne je objekt navrhovaný ako železobetónový monolitický s výplňovým murivom na báze tehál. Pre jednotlivé priestory je stanovený priestorový, stavebno-konštrukčný a vybavenostný štandard investora. Komplex je navrhovaný na pilótach / alternatívne riešených ako ihlanové resp. vŕtané veľko priemerové votknutých do štrkových vrstiev.  Komunikačné jadrá sú riešené ako chránené únikové cesty typu A, v podzemných podlažiach typu B.  Na stavbe bol použitý prvý krát na Slovensku nový typ betónu s prímesou zeolitu, ZeoSlag, ktorý nahrádza až 50% cementu CEM I, bez straty pevnosti materiálu.

Strechy sú pochôdzne, čiastočne ako zelené (extenzívne a intenzívne). Strecha nad 1. PP bude slúžiť aj pre pojazd vozidiel údržby. V bytových domoch je parkovanie dvojpodlažné s vnútornou sústavou polrámp. V rámci stavby boli zrealizované aj terénne a sadové úpravy na povrchu a na pochôdznych strechách. Charakter tejto zelene je delený na verejný, poloverejný a súkromný – súkromný tvoria predzáhradky bytov na teréne, streche parkingu či retailu, poloverejný sú priestory v dotyku s obytnými domami, verejné sú ostatné – predovšetkým vo väzbe na strednú alej a námestie s parkom.