BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
Novostavba

Autori architektonického riešenia: A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Office a spoluautor Blumental Rezidencia – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril

AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová

Projektant architektonickej časti: A1 architecture – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin

AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM s. r. o., KLIMAKOM, SK s. r. o., PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer:            CORWIN a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 61, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2015 – 07/2018
Fotografie MgA. Tomáš Manina, PhD.

Zámerom investora bolo dobudovanie obchodno-spoločenského komplexu mestského významu s doplnením uvažovaných funkcií tak, aby obchodno-spoločenskú funkciu bloku ešte viac posilnil. Predmetné územie sa nachádza v trojuholníkovom území ohraničenom zo severozápadu Mýtnou ulicou, z juhu Vazovovou ulicou a z východu Radlinského ulicou. V juhozápadnej časti územia sa nachádza areál STU a rôznorodá zástavba rôznych období a štýlov.

Hlavný verejný priestor v navrhovanom súbore tvorí námestie orientované na stranu Radlinského ulice. Prerušením hmoty v parteri medzi navrhovanými objektmi je zachovaný optický priehľad Mýtnej a Radlinského ulice. Dominantným prvkom komplexu je výšková administratívna budova, ktorá v kontexte existujúcej zástavby v územnom bloku je orientačným  bodom v viacerých priehľadov od Mýtnej, Radlinského ulice ale aj  ostatných okolitých ulíc v blízkosti navrhovaného komplexu. Ostatné stavby komplexu nadväzujú na mierku okolitej zástavby a  urbanisticky ju dopĺňajú tak, aby v danom priestore navrhovaného námestia vznikol spoločenský priestor, námestie mestského významu.

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a apartmánový dom má deväť nadzemných podlaží. Administratívny objekt má päť a dvanásť nadzemných podlaží. Opláštenie budov je tvorené štyrmi rôznymi fasádnymi systémami – kompozitná prevetrávaná fasáda, Prevetrávaná fasáda z kamenného obkladu, hliníková konštrukcia opláštená titánzinkovým plechom a kontaktný zatepľovací systém s izoláciou minerálnou vlnou a silikátovou omietkou. Výplne vonkajších otvorov – okná, dvere a zasklené steny sú riešené z hliníkových rámov s výplňou z trojskla. Strešné vrstvy sú okrem bežných doplnené o vegetačné vrstvy s rôznou výškou súvrstvia.

Blumental Rezidencia ako prvý developerský projekt na Slovensku využíva jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania bytov s využitím plynového tepelného čerpadla, v spojení s inteligentným riadiacim systémom. Obyvateľom tak ponúka nadštandardné bývanie s podlahovým kúrením, privátnymi zelenými oázami, novým námestím a bohatou občianskou vybavenosťou. Výsledkom je budova s udržateľným certifikátom LEED Gold.