Bytový dom NIDO1
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski, Ing. arch. Juraj Kováč (spoluautor)
Projektant architektonickej časti: Grido architekti, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ACREA, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Krpaľa
Stavebník, developer:            Stavebník: Pri Kuchajde, s. r. o.

Developer: IURIS INVEST, s. r. o.

Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17, 6 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2017 – 09/2018
Fotografie Martin Matula

Predmetom projektu je bytový dom na rohu ulíc Tomášiková – Trnavská v Bratislave, pozostávajúci z dvoch relatívne štíhlych obytných veží a jedného objektu pozdĺžneho pôdorysného tvaru, ktoré si nebudú vzájomne cloniť. Subtílnosť ich obytných modulov dokáže vykompenzovať severnú orientáciu na vybrané ciele s hygienicky požadovanou dostatočnou mierou osvetlenia a oslnenia. Dispozícia obytných, navzájom poposúvaných modulov, umožňuje i malým bytom osvetlenie z dvoch svetových strán.

Hmotová  kompozícia návrhu rozdelená na tri objekty vymedzuje vo svojom strede prirodzené „átrium“ – dvor, dostatočne intímny a bezpečný a na druhej strane provokujúci k prejavom zdravej susedskej angažovanosti. Postavenie veží s dvorom uprostred je otvorené k rekreačnej zóne smerom k jazeru Kuchajda. Naopak, dvor je viac uzatvorený k hlučnému juhu.

Každý byt má mimoriadne výhľadové parametre, je vybavený priestranným balkónom, v prípade terás čiastočne krytou unikátnou pergolou. To zabezpečuje bytom požadované súkromie a zároveň „reguluje“ solárne zisky. Dispozície jednotlivých bytov sú navrhnuté univerzálne, so stredovým vertikálnym jadrom. Toto riešenie umožňuje zvýšiť flexibilitu dispozície.

Bytový dom sa skladá z jednej spoločnej podzemnej garáže so 149 státiami. Na podzemnom podlaží sú ďalej kobky a technologické miestnosti. Nad objektom garáží sú umiestnené tri bytové objekty, so 114 bytovými jednotkami. Vertikálne komunikačné jadrá sú riešené ako celo presklené s jednoramenným prefabrikovaným schodiskom a s hlavnou vertikálnou šachtou pre stúpačky. Multifunkčná šachta je architektonicky stvárnená ako akcent v priestore a prechádza až nad strechy objektov. Panoramatický výťah je umiestnený vo svojej vlastnej presklenej šachte.

Projekt NIDO bol pripravený ako prvý na Slovensku plnohodnotne pomocou technológie BIM (Building Information Modeling). Boli zvolené stupne rozpracovanosti pre jednotlivé elementy modelu (LOD – Level of Development), dohodnutý bol rozsah BIM modelu s investorom pre účely výstavby. BIM model bol využitý pre priestorovú koordináciu a tým eliminovanie kolízií. Počas výstavby bol model aktívne využívaný aj pri kontrolných dňoch a riešeniach priestorovej koordinácie priamo na stavbe. Vedúci pracovníci dodávateľa boli vyškolení a model bol reálne na stavbe využívaný ako plnohodnotná pomôcka. Projektant rozhodujúcej časti Acrea, s.r.o. súčasne plnil úlohu BIM koordinátora pri príprave a počas výstavby.