Prestavba a nadstavba areálu Wűrth
Novostavba, rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: CUBE DESIGN, s. r. o., EXPO LINE s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Stanislav Fekete
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milín Kaňuščák
Stavebník, developer:            WŰRTH spol. s r. o.
Dozorná činnosť: MK Bauservice, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2016 – 01/2018
Fotografie MgA. Tomáš Manina, PhD.

Úlohou návrhu konštrukcie objektu Würth bolo vytvorenie reprezentatívneho sídla firmy Würth, ktoré bude spĺňať nároky na modernú budovu úzko spätú s exteriérovou zeleňou a bude rozdelená na administratívnu časť a časť ubytovaciu (slúžiacu na ubytovanie zamestnancov). Dôležitý bol aj dôraz na možnosti použitia alternatívnych zdrojov energie (tepelné čerpadlá) a alternatívnych možností chladenia budovy (stropné chladenie). Pôvodná administratívna budova musela byť doplnená o niekoľko funkcií – reprezentatívny vstup s galériou umenia, zasadacia miestnosť pre 100 ľudí, open space kancelárie, terasy pre oddych zamestnancov, riaditeľské podlažie, skúšobné miestnosti, herňa, posilňovňa a ubytovacia časť pre zamestnancov.

Na pravej strane od vstupu sa nachádza kongresová miestnosť pre 100 ľudí. Na plášť kongresovej miestnosti bol požitý „alucobondový“ obklad so „slovenským vzorom“, ktorý bol odvodený z tradičných slovenských výšiviek. Tento vzor je vytvorený perforáciou do tohto materiálu. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie typu „open space“, kuchynky a sociálne zariadenia. Na týchto podlažiach boli čiastočne nahradené obvodové murované konštrukcie za oceľové, kvôli prieniku svetla do interiéru. Na obvodový plášť bola použitá presklená fasáda s vetracími oknami a na južnej strane tienená exteriérovými žalúziami. Štvrté nadzemné podlažie je tvorené oceľovou konštrukciou nadstavby. Na tomto podlaží sú kancelárie vedenia spoločnosti a oddychové terasy s inštalovanou zeleňou. Terasy sú zatvorené fasádou, takže nenarúšajú hmotu objektu.

Budova je konštrukčne riešená ako dvojtrakt. Nosné murivo je z dierovaných CDM tehál. Stropy sú pôvodné, prefabrikované. Schodisko je vytvorené z typových ramien. Priečky sú tvorené z dierovaných CDM tehál. Podlahové konštrukcie sú v hale a v jedálni s nášľapnou vrstvou z benátskej dlažby, v sociálno-hygienických miestnostiach je keramická dlažba a v ostatných miestnostiach sú PVC podlahy. Výplne otvorov tvoria plastové konštrukcie okien a dverí. Na povrchu stien a stropov sú omietky.

Prestavbu a nadstavbu polyfunkčného areálu Würth vzniklo dielo mimoriadne dobre remeselne zvládnuté z hľadiska stavebnej realizácie a architektonického riešenia. Je veľmi citlivým spôsobom späté s exteriérovou zeleňou a vytvára krásne reprezentatívne sídlo spoločnosti. Zaujímavým architektonickým a konštrukčným prvkom je zachovanie existujúceho stromu, ktorý tvorí súčasť vstupnej haly s prestupom cez strešnú konštrukciu a zároveň tvorí významný exteriérový architektonický prvok, ktorý vhodne dopĺňa celkový vzhľad stavby a prostredia. Na stavbe boli tiež použité viaceré moderné technológie výstavby.