Rezidencie pri Mýte
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Arhitektura Krusec – Lena Krušec, u. d. i. a.; Izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u. d. i. a.; Vid Kurinčič, u. d. i. a.; Landscape: Ana Kučan a Luka Javornik
Projektant architektonickej časti: VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s. r. o. a VM PROJEKT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VM PROJEKT, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: GLEEDS Česká republika, s. r. o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Králik, Marián Uhlík
Stavebník, developer:            Penta Real Estate, s. r. o.
Dozorná činnosť: GLEEDS Česká republika, s. r. o. organizačná zložka GLEEDS Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby: 03/2015 – 12/2017
Fotografie Pavel Kudiváni

Projekt Rezidencie pri Mýte je špecifický okrem svojej jedinečnej architektúry aj návratom k tradícii malého počtu bytov prístupných na jednom podlaží z jedného vstupu. Dáva tak obyvateľom šancu dôverne sa spoznať a vytvárať si fungujúce komunity, ktoré si budú vážiť prostredie, v ktorom žijú. Všetky parkovacie miesta boli umiestnené pod poloverejnú promenádu čo umožnilo vyniknúť veľkým plochám celoročnej zelene a relaxačných zón, vrátane osviežujúcej fontánky pri pešom vstupe. Základným princípom pri tvorbe konceptu bolo nebudovať len stavby, ale pokúsiť sa vytvoriť miesto na život, kde môžete stretávať priateľov a susedov, či len tak si sadnúť na lavičku a vychutnať si príjemný moment. Vonkajšiu architektúru tvoria detské ihriská na upravenom hernom povrchu, lavičky, prístrešky na smetné koše, odpadkové koše, exteriérové svietidlá a relaxačná zeleň na streche pódia.

Architektonický a hmotový koncept objektov je založený na ortogonálnom princípe. Princíp kompozície jednoduchých geometrických foriem vytvára jasne čitateľný vnútorný priestor celého obytného súboru. Konštrukčné riešenie celého objektu je navrhnuté zo štandardných materiálov. Železobetóny nosný skelet je doplnený keramickým nenosným výplňovým murivom a štandardnými výplňami okenných a dverných otvorov. Objekty bytových domov majú 6‐8 nadzemných podlaží, jeden z objektov má 12 nadzemných podlaží. Posledné podlažia bytových domov sú navrhnuté ako ustúpené.  Bytové objekty sú v rámci suterénu vzájomne prepojené  podzemnými garážami.

Obvodové konštrukcie sú tepelne izolované materiálmi na báze minerálnej vlny. V skladbe strešných vrstiev je navrhnuté použitie extrudovaného polystyrénu a fóliovej hydroizolácie. Výplne otvorov tvoria okenné a balkónové konštrukcie z plastových systémov s prerušeným tepelným mostom. Unikátny systém posuvných panelov na loggiách vytvára príjemný pocit intimity, dodáva živý výraz architektúre fasád, ale najmä príjemne dotvára svetelnú atmosféru a klimatickú pohodu interiérov denných častí bytov. Samotná fasáda je tvorená kombináciou omietky a metalického obkladu, ktorý dodáva objektom nadštandardný a prémiový dizajn.

Povrchové úpravy objektov vo vnútri sú riešené omietkami, kombinované s obkladmi. Vnútorné dverné konštrukcie sú drevené alebo hliníkové podľa účelu, funkcie a miesta použitia. Podlahy sú navrhnuté podľa použitia ako betónové, drevené a keramické, resp. s umelým kameňom v spoločných priestoroch.

Do systému prípravy TUV je zaradený aj solárny ohrev vody a solárne panely umiestnené na strechách bytových objektov slúžia ako primárny zdroj tepla na prípravu TUV. Súčasťou podzemnej garáže sú aj dobíjacie stanice pre elektromobily, sekčná vstupná brána na diaľkové ovládanie resp. prístupový systém na identifikáciu vozidiel.