PANORAMA BUSINESS II, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
Projektanti architektonickej časti:
.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko,
Ing. arch. Ján Ťupek
Marián Sénáši, Ing. Tomáš Krutek, Ing. Tomáš Uhrín

GFI, a. s.
STABIL, a. s.
Ing. Juraj Kostroš

Wendel, s. r. o., J&T REAL ESTATE
TDI Kompleting, s. r. o.

50 mil. €
09/2015 – 12/2017

Moderná administratívna PANORAMA BUSINESS II sa nachádza v tesnej blízkosti SND a nákupnej galérie Eurovea. Priestorovo je objekt riešený v tvare zalomeného písmena L s dôrazom kladeným na akcentovanie nárožia, kde je umiestnená vstupná hala, ktorá je súčasťou verejného priestoru a slúži ako priechod pre verejnosť.
Mestotvorný objekt s aktívnym parterom poskytuje okrem administratívnych priestorov aj iné prevádzky občianskej vybavenosti. Fasáda objektu s prevýšeným parterom má jednotný charakter funkčne reflektujúc rôzne technické nároky z ulice a parku. Zo strany ulice ponúka dvojitú fasádu s vonkajším tienením, zo strany parku je to jedno plášť s vnútorným tienením.
Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém v module 8,1m. Členenie fasády v rastri po 1,35m umožňuje efektívne využitie modulovania priestorov v kanceláriách.
Fasáda má v sebe integrované vonkajšie automaticky ovládané tienenie, ktoré v letných mesiacoch zabraňuje zvýšeným solárnym ziskom, čo zvyšuje komfort užívateľov budovy.  Inteligentné osvetlenie objektu je riadené intenzitou denného osvetlenia a pohybovým senzorom, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady budovy. Chladenie administratívnej budovy zabezpečujú chladiace trámy, ktoré poskytujú vysoký komfort so správnou teplotou bez hluku a prievanu. Všetky technológie sú napojené do centrálneho riadiaceho systému, čo umožňuje ich jednoduché ovládanie a sledovanie. Navrhnuté architektonické a technické riešenie umožňuje budovu certifikovať v kategórii LEEED GOLD.