EPERIA Shopping mall, Prešov
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
Projektanti architektonickej časti:
.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:

Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Ladislav Nagy,
Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak
Obermeyer Helika, s. r. o.

Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár
Keraming, a.s.

VSV Consulting, s. r. o., J&T REAL ESTATE

C. T. E. Engineering, s.r.o.

50 mil. €
05/2016 – 11/2017

Budova obchodného centra Eperia v Prešove je vizuálne rozdelená na dve hmoty. Umiestnenie a tvarovanie hlavných vstupov prirodzene nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch aj z okolitých peších a cyklistických trás. Poloha a akcentácia vstupov je výsledkom analýz miesta a vychádza z požiadaviek na dobrú dostupnosť, viditeľnosť a atraktivitu. Hmota objektu je horizontálne tvarovaná a výškovo rozdelená na dva segmenty. Vyššia dvojpodlažná časť má ambíciu o akcentovanie vstupov a dobrú identifikáciu objektu pri pohľade aj z okolitých ulíc.
Materiál fasád je rozdelený z architektonického aj z ekonomického hľadiska na drahšie exponované fasády, ktoré sú riešené presklenými plochami a metalickým obkladom, ktorý je súčasťou prevetrávanej fasády a tepelnoizolačný plášť pozostáva zo sendvičových panelov. Menej exponované fasády sa nachádzajú na opačnej strane.
Vonkajšie verejné  priestory nákupného centra Eperia sú navrhované koncepčne ako rozptylové plochy aktívneho verejného života návštevníkov s funkciou kultúry, oddychu a aktivít pre deti.
Zelené plochy  v areáli môžeme rozdeliť na zeleň parkovísk a na zeleň v blízkosti hlavných vstupov a detských ihrísk.