Rezidenčný komplex Tri vody, Malinovo
novostavba

Autori architektonického riešenia:
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Ján Revaj
Ing. Ivan Bučko, Ing. Marián Krajči, Ing. arch. Vojtech Rybár
Ing. Ivan Bučko
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., TEXO group, s. r. o.

Viladomy: Bc. Tomáš Gavel, Polyfunkcia: Robert Holík
Tri Vody Malinovo 3, s. r. o., C.E.T., s. r. o.
Ing. Milan Grožaj

11 385 229,- Eur
09/2014 – 08/2017

Riešené územie je súčasťou novo navrhovanej obytnej zóny TRI VODY Malinovo. Výstavba je rozdelená na etapy.
Pozemok má tvar elipsovitého prstenca, z ktorého vybiehajú 4 trojuholníkové plochy- parkoviská. Bytové domy sú bodové so štyrmi nadzemnými podlažiami a sú vzájomne poprepájané chodníkmi. Parkové a sadové úpravy vytvárajú dojem, že bytové domy ležia na zelených ostrovoch okolo centrálnych jazier. Súčasťou areálu sú detské ihriská a športoviská.
Srdcom celého komplexu je polyfunkčný objekt galéria tri vody ,  ktorý sa vznáša medzi hladinami troch jazier. Objekt je prízemný, všetky prevádzky sú priamo prepojené s exteriérom s možnosťou vybudovania terasy na promenáde okolo jazier. Zošikmené zasklenie a obvodové steny korešpondujú s okolitými bytovými domami. Po celom obvode stavby sa nachádza zastrešenie chrániace ľudí pred slnkom a poveternostnými vplyvmi. Celkový dynamický charakter stavby dopĺňajú stĺpy v tvare písmena V vyplnené lamelami. Strecha je navrhnutá veľmi netradične, zelené kopce a elegantné prekrytie VZT jednotiek boli projektované s ohľadom na obyvateľov v okolitých vilových domoch, ktorí majú na strechu priamy výhľad.
Bývanie je tu zastúpené v podobe štvorpodlažných viladomov s plochou strechou, pričom posledné podlažie je ustúpené, čím vznikol priestor na veľkorysé terasy.  Primárne je na fasáde použitá biela omietka. Ustupujúce časti sú zvýraznené keramickým obkladom s dreveným dekorom, ktorý  farebne korešponduje s rámom okien .