Čerpacia stanica SLOVNAFT,
Bratislava – Prístavná
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides,
Ing. arch. Martin Bujna
, Ing. arch. Lukáš Orihel
ALEXY & ALEXY, s. r. o.
ALEXY & ALEXY, s. r. o.
KAMI PROFIT, s. r. o.
Ing. Marek Ballay
SLOVNAFT, a. s.
HB Consulting, s. r. o.

1,7 mil. €
06/2016 – 12/2016

Hmotová skladba navrhovaných objektov čerpacej stanice je kombinácia jednoduchej kubickej hmoty a dynamického prestrešenia v tvare hyperbolického-paraboloidu. Architektúra tak ťaží zo svojho futuristického tvaru materiálového a farebného spracovania. Základnou myšlienkou bolo vytvoriť modernú a ekologickú čerpaciu stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj estetické kritéria.
Jednoduchá ale účinná konštrukcia kupoly to sú vlastne dva proti sebe stojace  oceľové rámy votknuté do terénu, pričom  medzi nimi je napnutá pružná textilná membrána. Membrána prepúšťa svetlo. čím sa šetria náklady na osvetlenie.
Charakteristický obvodový plášť je tvorený predsadenými horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred účinkami slnečného žiarenia. Strecha je vegetačná čo zlepšuje teplo-technické vlastnosti stavby a zároveň akcentuje budúce vnímanie strechy ako „piatej fasády“ z vtáčej perspektívy.