Obytný súbor PARK ANIČKA, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
Projektanti architektonickej časti:
.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. Mgr. art. Jaroslav Král
Ing. Mgr. art. Pavol Šimko
Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko,
adf, s. r. o.
Ing. Jiří Brda
BETPRES, s. r. o.
Ing. Peter Baláž
MM Invest Košice, s. r. o.
Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

11 mil. €
05/2015 – 09/2016

Obytný súbor „PARK ANIČKA “ je situovaný v atraktívnej lokalite Anička  jednej z najväčších oddychových zón mesta Košice. Uzavretý areál plný zelene tvoria 4 bytové domy, parkovacie miesta, relaxačná a oddychová zóna s pochôdznou fontánou, ihriskami pre deti, lavičkami a altánkami. Nízka zastavanosť priestoru umožnila vytvoriť atraktívny priestor  pre súkromie a bezpečnosť jeho obyvateľov.
Moderná architektúra bytových domov inšpirovaných prístavom s loďami ukotvenými na móle nadväzuje na vodný element charakteristický pre túto časť Košíc, ktorá je situovaná v blízkosti rieky Hornád. Pri návrhu dispozičného riešenia bytov architekt kládol dôraz na praktické usporiadanie priestoru a modernú vzdušnú architektúru s dostatkom prirodzeného svetla. Každý byt má priestrannú terasu s výhľadom na park a okolitú prírodu.
V štyroch bytových domoch sa nachádza spolu 120 bytov (2 až 5 izbových) rôznych dispozičných riešení a rozmerov. Tri bytové domy sú zrealizované  do výšky 5. NP a jeden do 8. NP. Na 1. NP každého bytového domu bolo vytvorených spolu 104 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňujú prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. V exteriéri bolo vytvorených ďalších 98 parkovacích miest.