UNIQ Staromestská, Bratislava
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
Projektanti architektonickej časti:
.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ian Bogle BArch (Hons) MArch,
Ing. arch. Barbora Markechová, Ing. arch. Marek Matrtaj
Bogle Architects, s. r. o. (autor, architekt),
Ing. arch. Pavol Citovický – CITY PROJEKT (lokálny architekt, HIP)
BARAN PROJEKT, s. r. o. (statika)
Chemkostav, a. s.
Ing. Matúš Tkáč
CRESCO GROUP, a. s.
ENG2 SR, spol. s. r. o.

19 mil. €
05/2015 – 03/2017

Objekt UNIQ dopĺňa nárožie mestského bloku a citlivo reaguje na jeho bezprostredné mestské okolie. Hmota budovy je jednoduchá, efektívna s maximálnym využitím podlahovej plochy. Zaoblené rohy vytvárajú v mestskom prostredí charakteristický architektonický výraz, ponúkajú pôsobivé výhľady na okolie a zároveň minimalizujú stratu prirodzeného denného osvetlenia v susedných objektoch. Použitím nadčasových moderných materiálov sú fasády koncipované s dôvtipom tak, aby poskytli celopresklený vzhľad, a zároveň skryli potreby miestnych stavebných predpisov a to napríklad požiadavky na pevný protipožiarny parapet.
Budova má tri podzemné podlažia garáží s kapacitou 138 parkovacích miest a sedem nadzemných podlaží. Pôdorys do tvaru U s centrálnym jadrom umožňuje efektívne riešenie kancelárskych plôch a plnú flexibilitu na ďalšie delenie priestoru.
Ustúpené prízemie poskytuje ochranu užívateľom kancelárií i komerčných jednotiek a odsadenie najvyššieho poschodia je reakciou na výšku a hmotu objektu Najvyššieho súdu. Hlavná recepcia s kaviarňou poskytne nájomníkom služby concierge a na prízemí je umiestnených ďalších 917 m2 priestorov obchodných jednotiek. Všetkým nájomcom je k dispozícii veľká plocha strešných zelených terás.