Polyfunkčný objekt a parkovací dom Miletičova 60, Bratislava
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Ondrej Bober, Ing. arch. Peter Šimko
Bluhm Partner, s. r. o.
Ing. Jozef Žižák

YIT Slovakia, a. s.
Bc. Martin Pašek
PROFINEX estate, s. r. o.
Radovan Konečný

21 mil. €
05/2015 – 10/2016

Predmetom riešenia bol návrh rekonštrukcie a nadstavby jestvujúceho objektu slúžiaceho ako administratívno-prevádzková budova. Objekt bol prvotne navrhovaný ako ubytovacie zariadenie neskôr bol upravený pre administratívne účely.
Pôdorysné rozmery objektu 70,50 m x 21,82 m sa rekonštrukciou nemenia. Garážový objekt a povrchová parkovacia plocha boli vybudované začiatkom 90-tych rokov ako súčasť stavby existujúceho objektu.
Z typologického hľadiska môžeme hovoriť o objekte ako o chodbovom bytovom dome s jednostranne prevetrávanými a presvetlenými bytmi a apartmánmi orientovanými na juhozápad a severovýchod (výnimku tvoria niektoré byty a apartmány v nadstavbe, ktoré sú priečne prevetrávané a presvetlené), s dvojpodlažnou nadstavbou penthausu s mezonetovými bytmi s obchodným parterom a nebytovými priestormi na 2.NP.  Obidve hlavné fasády majú predsadené loggie s vyložením horizontálnej dosky dĺžky 1,2 m.
Kompletnou rekonštrukciou prešla aj fasáda objektu.