Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
novostavba

Autori architektonického riešenia:
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
.
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík
Dopravoprojekt, a. s.
Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a.s.
Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), líder EUROVIA SK, a. s.,
členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.
Ing. Miloš Farkaš
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“

254,9 mil. €
06/2014 – 11/2017

Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité.
Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá  križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.