TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica
novostavba

Autor architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Peter Styk
JAHN development & consulting, s. r. o.
Ing. Vladimír Sivok – statik
TRILAUG, s. r. o.
Juraj Gramblička
PRIMUM, s. r. o.
Ing. Petr Mareš
25 mil. €
03/2016 – 09/2017

Autobusová stanica v  Banskej Bystrici pozostáva z jedného pozemného a jedného nadzemného podlažia. Podzemné podlažie – terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora.
Autobusový terminál obsahuje 19 odjazdových a príjazdových stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako priebežnú zástavku pre autobusy Mestskej hromadnej dopravy, so zázemím výpravnej budovy a ďalšími prevádzkami určenými na prenájom. Tu sa nachádza zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne vybavenie, zázemie, kancelárie. V priestore terminálu sa ďalej nachádzajú parkoviská zamestnancov, stanoviská taxislužby ako aj pohotovostné parkoviská pre naloženie a vyloženie cestujúcej verejnosti.
Dominantu tvorí segmentová časť autobusovej stanice s obchodnou pasážou. Prostredníctvom ústredného veľkého presklenia komunikuje s okolitým priestorom. Skladba fasád bola volená tak, aby umožnila prípadné zmeny v priebehu životnosti. Bočné a zadné fasády objektu odzrkadľujú funkciu vedľajších priestorov. Jednoduché farebné riešenie pôsobí na okolie vyvážene.