BD Thurzova č. 969, Bytča
obnova

Projektant:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Radoslav Pavlovič, Ing. arch. Stanislav Meliš
PMGSTAV SK, s. r. o.
Ing. Tomáš Ježo
Vlastníci bytov domu Thurzova č. 969, Bytča
Ing. Jozef Potočný

357,5 tis. €
02/2017 – 08/2017

Bytový dom v Bytči bol postavený a skolaudovaný v roku 1980 v skeletovej sústave T 06B/ZA – R1.  Má 6 nadzemných podlaží a 40 bytových jednotiek.
Zámerom obnovy bytového domu bolo najmä odstránenie tepelno-technických nedostatkov a revitalizácia celkového vzhľadu bytového domu. Splnenie základných cieľov sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa s použitím tepelnej izolácie na báze sivého polystyrénu EPS 70F a na báze minerálnej vlny Nobasil. Súčasťou stavebných úprav realizovaných počas obnovy bolo aj zateplenie strešného plášťa, stropu prízemia a výmena vonkajších výplní, spoločných rozvodov vody, elektriny, vonkajších rozvodov kanalizácie a výťahov.
Nové prefabrikované predsadené lodžie eliminujú systémové poruchy pôvodných balkónov. Architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu. Takáto komplexná obnova bytového domu zveľaďuje a výrazne zvyšuje hodnotu majetku jeho obyvateľov.