BD M. Nešpora č. 1428, Holíč
obnova

Projektant:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. Martin Valko
PMGSTAV SK, s. r. o.
Ing. Tomáš Ježo
Vlastníci bytov domu M. Nešpora 1428, Holíč
Ing. Jozef Vlčej

397 tis. €
12/2015 – 12/2016

Obytný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Holíč na sídlisku Mirka Nešpora. Projekt bol navrhovaný so zreteľom na úsporu energií, funkčnosť a kvalitu bývania. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo stavebných úprav a zateplenia bytového domu a strechy. V rámci rekonštrukcie bola zrealizovaná výmena zdravotechnických rozvodov, obnova schodísk, výmena otvorových výplní, výťahov a rekonštrukcia lodžií s presklením. Na zateplenie bytového domu bol použitý kontaktný zatepľovací systém EPS Weber Therm -Terranova s hrúbkou 120 mm.  Nové architektonické stvárnenie vhodne doplnilo aj nové farebné riešenie fasády objektu.