Banka Žilina
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia:
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Mgr. art. Matúš Marček, Milan Dubec, Mgr. arch. Martin Danák
Mgr. art. Matúš Marček, Mgr. art. Radoslav Jankovič
Ing. Teofil Tencer
Pasiv, s. r. o., Radoslav Gelatík
Radoslav Gelatík
MD Media, s. r. o., Reinoo Coworking, a. s.
Ing. Teofil Tencer

2 350 000,. €
10/2014 – 11/2015

Budova bývalej filiálky Rakúsko-uhorskej obchodnej banky sa nachádza v Žiline.  Postavená bola v roku 1912 v štýle neoklasicizmu, podľa projektu bratislavského rodáka Jozefa Huberta, jedného z najvýznamnejších architektov Uhorska.
Táto historická stavba je koncipovaná ako výrazný trojposchodový solitér na obdĺžnikovom pôdoryse, je podpivničená, s vysokou valbovou strechou, centrálnym nástupom a vonkajšou zeleňou. Celá stavba je náročne architektonicky doladená početnými doplnkami umelecko-remeselného charakteru ako sú štuky, kamenárske prvky, kované zábradlie, dverné a okenné výplne.
Komplexná obnova objektu bola realizovaná s víziou doplniť a využívať objekt v intenciách 21.storočia, pri zachovaní jeho pôvodného „bankového“ charakteru s vyzdvihnutím jeho historickej hodnoty. Tejto požiadavke boli prispôsobené aj reštaurátorské, stavebno-technické a rekonštrukčné práce, ako aj riešenie obvodových a strešných konštrukcií objektu, obnova všetkých okenných a dverných otvorov, komplexná renovácia  všetkých rozvodov inžinierskych sietí a vnútorné povrchové úpravy. Komplexnou inováciou prešiel aj areál a boli vybudované nové spevnené plochy a vysadená bohatá zeleň.