Stein 2
Novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o., Ing. Daniel Bukov OK TEAM, s. r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžinierstvo, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia a. s. v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer:              YIT Slovakia a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2015 – 06/2019
Fotografie Martin Viazanko

Bytový dom  STEIN 2 s občianskou vybavenosťou v parteri, súkromným vnútroblokom a nadväzujúcim verejným parkom sa nachádzajúca v lokalite mestskej časti Staré Mesto – Bratislava I. Susedí a nadväzuje na objekty evanjelického kostola, farského úradu, Školského domova Juraja Hronca a administratívnej budovy so zachovaným objektom Spilka – pozostatku bývalého pivovaru Stein. Urbanistický návrh rešpektuje špecifiká a historické súvislosti daného územia ako aj súčasné potreby rozvoja. Vytvára plnohodnotný mestský blok formou viacpodlažnej zástavby mestského typu vytvárajúci kompaktný a bezpečný vnútroblok pre svojich obyvateľov a verejný park s mestskou zeleňou nadväzujúci na priestor pred susedným evanjelickým kostolom. Nadzemnú časť tvoria bloky viacpodlažných bytových domov variabilne výškovo a

priestorovo prispôsobené, vychádzajúce z histórie postupného vývoja zástavby v danej lokalite.

Parter budovy obsahuje spolu 12 nezávislých vchodov do bytových jadier chránených proti  nepriazni počasia s nadväznosťou na priestory odpadového hospodárstva. Jeden z blokov zahŕňa aj typ prízemných bytov s predzáhradkami orientovanými do parkového vnútrobloku. Zostávajúce časti prízemných uličných fasád sú tvorené menšími obchodnými prevádzkami  s jednotným grafickým vizuálom. Nadzemné objekty vytvárajú medzi sebou kompaktný a zároveň dostatočne priestranný vnútroblok so vzrastlou zeleňou a oddychovými priestormi členenými na viaceré zóny. Dominantami sú detské ihrisko a kaskádové sedenie obložené dreveným obkladom. Typické podlažie je tvorené bytmi prístupnými schodiskovým jadrom s výťahom pre 4 – 5 bytov na jednom podlaží.

Nadzemná časť stavby  sa skladá z dvoch ucelených blokov,  vnútorného v pôdorysnom tvare Z a vonkajšieho v tvare L kopírujúceho ulice Blumentálska a Bernolákova.  Konštrukčne je poskladaná z ôsmych bytových blokov ktoré majú 6 – 9 nadzemných podlaží. Konštrukčná výška partera, slúžiaceho pre vstupné, technické priestory a zároveň pre 27 obchodných prevádzok je 3250 mm, ostatné nadzemné podlažia majú typickú konštrukčnú výšku 2960 mm.

Budova je navrhnutá ako dosko-stenový priečny nosný systém. Nosné sú priečne steny a čiastočne obvodové steny. Do priečnych stien sú vyvesené pozdĺžne steny v okolí chodieb. Výplňové murivo obvodových stien a deliace priečky bytových jednotiek  sú murované z tehál POROTHERM Profi. Ostatné murované konštrukcie sú z  presných tvárnic YTONG.

Povrchovú úpravu fasád tvorí certifikovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s organickou omietkou, ktorá je prevedená v rôznych finálnych povrchových úpravách kvôli vizuálnemu členeniu fasád. Použitá je šúchaná omietka, stierka ako imitácia betónu, organický obklad so vzhľadom tehlových pásikov a prevetrávané fasádne obklady. Výplne otvorov sú hliníkové s prípravou pre umiestnenie vonkajších tieniacich žalúzií.

Byty v celkovom počte 408 (345 bytov a 63 apartmánov) sú dokončené v štandarde so sadrovými omietkami, laminátovými parketami hrúbky 8 mm a kompletným kúpeľňovým vybavením. Balkóny s podlahovou vrstvou z prírodného dreva. V spoločných priestoroch dominujú cortenové steny prekrývajúce technologické vybavenie a veľkoformátová keramická dlažba spájajúca priestor vizuálne.

Návrh svojím tvaroslovým plnohodnotne rešpektuje zásady presvetlenia, akustickej pohody a zachovania vizuálneho súkromia ako aj ďalšie architektonické a urbanistické kritériá vyplývajúce z územného plánu a platnej legislatívy. Stavba spĺňa požiadavky vysokého štandardu na bývanie i z hľadiska architektonického stvárnenia a použitých materiálov.