WellPark
Novostavba, Žilina

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: RbR ing, s. r. o.
Hlavný koordinátor stavby: Ing. Martin Pavlovič
Stavebník, developer:              LICITOR development, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Kubanka
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 6, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 11/2017 – 08/2019
Fotografie Mgr. art. Soňa Sadloňová

Koncept priestorového solitéru realizuje základnú myšlienkou autorov vytvoriť zaujímavú, modernú a kultivovanú budovu, ktorá je logickým riešením z pohľadu prevádzky, osadenia v teréne a „komunikácie“ s parkom. Hmotový koncept je jednoduchý a jasne čitateľný. Na spodnom plate je cez „pomlčku“ uskočeného a preskleného prízemia položená hlavná hmota bytovej časti, ktorá tvorí pôdorysný štvoruholník, v strede s priebežným átriom so zeleňou cez všetky podlažia. Do átria sú orientované presklenia spoločných chodbových priestorov, schodiska a nebytových priestorov niektorých bytov.

Hlavná časť budovy je kombináciou hladkej plnej fasády a presklených otvorov. Niektoré z nich sú s konzolovým balkónom, alebo zapustenou loggiou, v nepravidelnom rozčlenení, čo vytvorilo zaujímavý efekt. Všetky presklenia sú bez parapetu. Otváravé (alebo sklopné) časti presklení sú zabezpečené bezrámovým preskleným zábradlím z exteriérovej strany. Snahou autorov bolo ponúknuť nadštandardnú formu presvetlenia a architektonického stvárnenia. Exteriérové výplne otvorov, okná hliníkové, trojsklo, dvere a zasklené steny hliníkové. Na fasáde je použitá tepelná izolácia na báze minerálnych dosiek.

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci. Má 7 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Nadstavba pozdĺžnej hmoty 6.NP s mezonetom je architektonickým, dispozičným a materiálovým akcentom. Oceľová rámová (priehradová) konštrukcia necháva vyznieť tektoniku nadstavby. Princíp uloženia nosnej konštrukcie je voči konvenčnému riešeniu obrátený, tzn. že konštrukcia je „vytiahnutá“ to exteriéru, pred obvodový plášť a pohľadovo je priznaná a exponovaná. Prestrešenie tvoria rovné strechy. Najvyššie podlažia využívajú časť striech pre terasy a zeleň.

Nosný systém hornej stavby  objektu je tvorený prútovo-doskovo-stenovým železobetónovým nosným skeletom. Výťahová šachta objektu ako aj komunikačný priestor pre schodisko zabezpečujú funkciu hlavného nosného jadra stavby.  Zvislé nosné prvky objektu sú tvorené železobetónovými stĺpmi rôzneho prierezu, železobetónovými stenami ako aj výplňovým murivom. Okrem výplňovej a nosnej funkcie murivo spĺňa aj akustickú zvukoizolačnú funkciu.

Interiérové priestory sú riešené moderne, architektonicky čisto. Interiérové priečky sú v kombinácií murovaných stien s hladkou omietkou a stierkou, sadrokartónovými priečkami a železobetónovými stenami. Vnútorné zasklené steny sú osadené v hliníkovom ráme, dvere sú prevažne drevené s povrchovou úpravou do stredne ťažko namáhaných priestorov. Stropy sú v niektorých častiach zakryté plným sadrokartónovým podhľadom so zabudovanými svietidlami, niekde sú riešené iba vnútornou hladkou omietkou a prisadeným osvetlením. V priestoroch administratívy a obchodu je v prevažnej miere použitý kazetový sadrokartónový podhľad s kazetovými vloženými svietidlami a výustkami vzduchotechnických zariadení, prípadne chladenia. Podlahy sú tvorené prevažne protišmykovou gresovou dlažbou, liatou podlahou a drevenou, resp. laminátovou podlahou v bytoch. Steny v hygienických miestnostiach sú obložené keramickým obkladom, nátery, maľby sú oteruvzdorné a umývateľné. Interiérové zábradlia sú oceľové, práškované, montované, farby antracit matná, s drsným oteruodolný povrchom.

Parkovanie je rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvou je spomínaný pohotovostný parking na úrovni 1.NP (exteriérové státia, prekryté hmotou ďalších podlaží), druhou je hromadná garáž v 1.PP, s prístupom z krytého parkoviska na prízemí, cez interiérovú príjazdovú rampu.

Zrealizované chodníky a parková zeleň parku nie sú navrhovanou stavbou dotknuté, v plnom rozsahu sú rešpektované. Spevnené vonkajšie plochy sú riešené s betónovou dlažbou v kombinácií so zelenými a štrkovými plochami. Požadovaný koeficient zelene, 30% v zmysle UPN, je z veľkej časti napĺňený zelenými plochami priamo na teréne doplnený o zelené strechy o výmere 420 m2. Ďalším prínosom sú „zelené“ terasy na vyšších podlažiach, ktoré nadväzujú na väčšie a exkluzívnejšie byty.

Projekt WellPark je dobrým príkladom symbiózy prírody a centra mesta. Okolie susediace s prostredím parku je nesmierne inšpiratívne, a preto na  túto skutočnosť vhodne reflektuje i samotná stavba. Kompozícia stavby je charakteristická prelínaním moderných architektonických prvkov a použitia prírodných materiálov. Kontrast oceľovej konštrukcie, cortenového obkladu, dreva, zelene a betónu v sebe tvoria odkaz dokonalého súladu. Stavba odzrkadľuje snahu autorov dosiahnuť harmóniu a niečo unkátne, popritom však  vhodne dotvára kolorit prostredia parku i mesta.