Komplexná rekonštrukcia Avion Shopping park Bratislava
Rekonštrukcia, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavel Suchánek, Ing. arch. Ivan Nemeth PhD., Ing. arch. Michal Suchánek, Mgr. art. Irakli Kakhadze ArtD.
Projektant architektonickej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: OBERMEYER HELIKA, s. r. o., Ing. Vladimír Valent
Hlavný zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Okrajek
Stavebník, developer:              Ingka Centres Slovensko, s. r. o.
Dozorná činnosť: Tebodin Czech Republic, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 14, 3 mil. EUR
Doba výstavby: 01/2017 – 02/2019
Fotografie Ing. Pavol Görög

Cieľom prestavby najstaršej časti obchodného centra Avion Shopping Park bolo zmenšenie (redukcia) plochy hypermarketu, využitie zostávajúcej plochy pre iné komerčné účely (prenajímateľné obchodné jednotky, nový food-court) a vytvorenie novej centrálnej zóny, ktorá vytvorí miesto pre oddych, stretávanie sa, posedenie s rodinou resp. priateľmi, organizovanie podujatí. Rekonštrukciou vzniká možnosť nového využitia tejto časti obchodného centra v súlade so snahou investora k posunu klasického nákupného centra k centru poskytujúceho zákazníkom miesto na stretávanie sa.

Predmetom rekonštrukcie je priestor pôvodného hypermarketu s plochou 13 500 m2, z ktorej priestory nového hypermarketu využili iba 5 700 m2 a zvyšná plocha predstavuje nové gastro prevádzky a obchody, detské ihriská či relaxačnú zónu. Napriek veľkorysosti priestoru bolo potrebné znásobiť komfort pre zákazníkov reštaurácií. Nová gastro pasáž obsahuje 13 samostatných zón, ktoré sú odlišné svojou veľkosťou a materiálovým spracovaním a poskytuje na ploche 5 950 m2 755 miest na sedenie.

Gastro pasáž ponúka nevšedný a unikátny priestorový zážitok. Na prvý pohľad nie celkom čitateľný priestor v sebe skrýva materiálové variácie, rôznorodé priestory a výhľady. Dominantou pasáže je skulpturálny objekt „UFO“, ktorý je viditeľný z diaľkových pohľadov. Výška priestoru umožňuje vytvoriť dve podlažia v zadnej časti a vpredu pri obchodnej pasáži realizovať „vyhliadkovú“ kaviareň formou samostatného tvarovo atraktívneho objektu. Stredová komunikačná os vťahuje návštevníkov dovnútra a pozýva ich objavovať zámerne na prvý pohľad nečitateľný priestor.

Átrium-záhrada má navrhnutú bohatú vegetáciu. V celom vyvýšenom priestore je navrhnutý závesný podhľad. V rámci neho sú riešené všetky technické inštalácie – sprinklerové hlavice, ozvučenie, osvetlenie, hlásiče EPS, atď. Tieto koncové zariadenia sú sústredené v zapustených inštalačných žľaboch. Tribúna svojim tvarovaním vytvára perspektívnu skratku, ktorá približuje zadné priestory a vnímanie inak príliš dlhého priestoru. Oproti veľkolepej tribúne sa nachádza menšia tribúna vložená medzi dve gastronomické jednotky. Centrálny eventový priestor je vytvorený systémom tribún, medzi ktorými je centrálna komunikačná os v tvare S, ktorá umožňuje jednoduchý a vizuálne výrazný prechod z obchodnej pasáže do zadnej časti priestoru, kde sú situované detské herne a časť gastronomických prevádzok.

S cieľom vyriešiť vstup denného svetla do priestorov sa pôvodný strop priestoru nahradilo novým, čím sa priniesol potrebné svetlo v podobe bazilikálneho osvetlenia z obchodnej pasáže. Zo strany Galvaniho ulice sa nepriehľadné priečelie nahradilo zasklenou stenou s výhľadom. Realizáciou zvýšenej interiérovej terasy a stupňovitej zážitkovej tribúny, ktorá sa smerom k terase rozširuje sa počiatočný priestor štedrý svojou dĺžkou opticky skrátil. Úlohou vizuálne výrazného objektu v krížení pasáže a osi food-courtovej haly, ktorý v diaľkových pohľadoch navádza návštevníkov centra k priestorom gastro pasáže, je pritiahnutie návštevníkov k food- courtu.

Realizovaním dvojpodlažného priestoru zvýšenou interiérovou terasou sa úžitková plocha znásobila. Vedľa hlavného halového priestoru gastro pasáže sa v nadväznosti na interiérovú terasu realizovala exteriérová záhrada s výhľadom na Galvaniho ulicu, administratívne centrum a diaľnicu. Záhrada a interiérová terasa sú zvýšené, eliminuje sa tak vizuálny kontakt so zásobovacím dvorom. Rozdelením veľkej kapacity sedenia hostí do menších viac či menej izolovaných zón s rôznym designovým riešením bol eliminovaný klasický vzhľad jedální v nákupných centrách.

Nový food court je odrazom požiadaviek meniaceho sa trhu a zákazníkov, ktorí sú každým dňom náročnejší a na ich uspokojenie je potrebné vysoké technologické postupy aby boli naplnené ich očakávania. Projekt je úspešným príkladom prestavby bývalých veľkých plôch ešte pôvodných hypermarketoch, ktoré stáli pri zrode moderných nákupných centier na Slovensku po začiatku milénia, na nové komerčne úspešné a designovo atraktívne priestory, ktoré sú odrazom meniacim sa nákupných zvyklostí zákazníkov nákupných centier.