Organizátorom prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku, a to celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA a jedným z jej vyhlasovateľov je od roku 1995, t. j. jej prvého ročníka, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - BUDOVY, INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) -, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Pondelok Júl 06 , 2015
Font Size
   

16/2013 SLNEČNICE, 1. etapa, novostavba

SLNEČNICE, 1. etapa, novostavba

Bratislava, m. č. Bratislava - Petržalka, Žltá ul.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová
Projektant architektonickej časti: Compass Architekti
Projektanti stavebnej časti: Ing. Peter Cibulka, Ing. Martin Komorník
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Stavebník: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Henrich Kollár, Ing. Erik Treuer, Ing. Karol Puhovič
Celkové investičné náklady bez DPH: 25,44 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 19,24 mil. €
Lehota výstavby: 07/2011 – 05/2013

Foto: Pavel Meluš, Katarína Bako

ceny-pic24CENA PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A.S.

Trieda energetickej hospodárnosti: B. Počet obyvateľov cca 350 až 500 – bytové domy, cca 250 – rodinné domy. Zastavaná plocha: 5.425 m2 – bytové domy, 6.610 m2 – rodinné domy, 12.035 m2 – spolu. 200 bytových jednotiek v troch bytových domoch a 71 radových rodinných domoch. Doskový dom – 85 bytov, severné vily – 66 bytov, južné vily – 49 bytov, a to: 73 1-izbových, 64 2-izbových, 47 3-izbových, 14 4-izbových, 2 5-izbové. Počet NP/PP: bytové domy 5 NP/1 PP, rodinné domy 2 NP. Garážové miesta: 150 PM – 50 v každom bytovom dome, na teréne ďalších 97 miest, pre každý rodinný dom 3 miesta. Kancelárske plochy: cca 990 m2 – komerčné prevádzky.

Slnečnice sú pilotný projekt Južného mesta, ktoré sa rozlohou a urbanistickými ambíciami radí medzi najväčšie mestské rozvojové projekty v Bratislave. V Slnečniciach je postavených 71 radových rodinných domov a 200 bytov v troch bytových domoch prepojených centrálnym parkom s detským a športovým ihriskom. Základnou koncepciou bolo priniesť do Petržalky chýbajúce formy bývania a verejného priestoru. V Petržalke dnes býva až 98,5 % z takmer 120 000 obyvateľov v panelových domoch. Zo starej Petržalky „prežilo“ len cca 250 rodinných domov. Slnečnice dopĺňajú do Petržalky chýbajúce formy bývania, sú koncipované programovo tak, aby ponúkali maximálnu pestrosť typológie bývania, ako aj súkromných, poloverejných a verejných priestorov.

Bytové domy - základný objemový koncept: západný doskový dom a dva páry mestských víl na spoločnej podnoži. Je bariérou voči rušnej Rusoveckej cesty a sú v ňom prevažne menšie byty. Mestské vily majú centrálnu dispozíciu s presvetleným schodiskom a strednú kategóriu bytov. Najkvalitnejšie byty sú na ustúpených strešných podlažiach. Na prízemí sú átriové byty orientované do lesa, ktoré majú vlastný vstup z terénu, vnútorné átrium a veľké predzáhradky s bráničkou priamo do lesa. Tieto byty predstavujú typologický experiment, ale vydarený. Spoločným menovateľom všetkých bytov v bytových domoch je priebežný balkón alebo terasa. Balkóny majú pridanú hodnotu pohyblivými paravánmi. Je to jednak tieniaci prvok a navyše vzhľadom na relatívne malé odstupy medzi objektmi vytvárajú aj intímnejšie zóny na otvorených balkónoch.

Rodinné domy - na ich pozemkoch je vytvorené dostatočne intímne a od rušivých faktorov chránené prostredie. 71 rodinných domov je postavených do blokov po 2, 4 až 6-tich domoch. Zoskupenia domov sú komponované tak, že vytvárajú uzavreté súbory so spoločným vnútorným nástupným priestorom. Celé územie je preto zoskupením troch ucelených kondomínií (skupín domov) a dvoch izolujúcich línií, vytvorených radovými rodinnými domami. Vnútrobloky každého kondomínia sú navzájom prepojené svojimi zadnými záhradnými stranami. Radové rodinné domy spája peší chodník napájajúci sa na sieť peších chodníkov, prislúchajúcich k bytovým domom. Centrálny park s hlavnou pešou komunikáciou, prirodzene predeľuje bytovú zástavbu v západnej časti Slnečníc so zónou rodinných domov. Je vnútorným oddychovým areálom s detským a športovým ihriskom, a jazierkom s dažďovou vodou. Park zároveň na severe prepája zástavbu s existujúcim lesíkom a na juhu s lužným lesom. Rodinné domy s výmerami od 160 do 220 m2 disponujú pozemkami od 240 až do 600 m2. Samotné radové rodinné domy sú riešené v štyroch základných variantoch - podľa svojej polohy a sekundárnej funkcie, ktorú na seba v rámci súboru preberajú.

Bytové domy - železobetónové schodiskové ramená, ťažké plávajúce podlahy - cementové a anhydridové, pochôdzne DUO strechy, nepochôdzne strechy, povlakové hydroizolácie na báze PVC, deliace konštrukcie z akustických keramických tvárnic, keramické priečky, vnútorné sadrokartónové podhľady, vnútorné omietky – sadrové gletované, vonkajšie omietky – silikónové so samočistiacim efektom, suchý fasádny systém – Cetris na 5. NP, plastové a hliníkové okná a zasklené steny.

Rodinné domy - železobetónové schodiskové ramená, ťažké plávajúce podlahy - cementové a anhydridové, nepochôdzne strechy, povlakové hydroizolácie na báze PVC, keramické priečky, vnútorné sadrokartónové podhľady, vnútorné omietky – sadrové gletované, vonkajšie omietky – silikónové so samočistiacim efektom, plastové okná.

Vykurovanie – centrálna plynová kotolňa s rozvodom tepla, do ostatných objektov horúcovodom. Pri rodinných domoch je vykurovanie a príprava TÚV v každom dome kondenzačným plynovým kotlom so zásobníkom.

HLASUJ_CV2014_MEDIA

banner160x120_

DOMexpo_2014

CONECO_2014_WEB

Gala_vecer_SR2013_linky_na_fotografie

TS-stavba-roka-2013

HLASUJ CV2013-uprava_2A