prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prezident ABF Slovakia

Mob: ++421 903 246628
E-mail: mail@abfslovakia.sk

Ing. Ľubica Erdélyiová

koordinácia aktivít, komunikácia s médiami

Mob: ++421 917 490401
E-mail: abf@abfslovakia.sk