Časopis Eurostav prináša portfólio stavieb prihlásených do súťaže vo svojom dvojčísle 1-2/2016.