Súťaž Stavba roka 2015 sa vám prihovára novou stránkou. Dúfame, že je sviežejšia a dynamickejšia podoba vás osloví a spríjemní chvíle strávené jej čítaním. Okrem už doteraz známych a poskytovaných informácií o samotnej súťaži sa budeme usilovať prinášať po celú dobu aj informácie aktuálne sa meniace – postupným dopĺňaním prihlasovaných stavieb, prezentáciou členov poroty ale a prinášaním nových informácií zo života stavieb, ktoré boli v uplynulých ročníkoch ocenené.

Základné informácie o všetkých prihlásených stavbách v jednotlivých ročníkoch nájdete v podobe e-Katalógu v časti RETRO/ARCHÍV. Ocenené stavby prezentujeme podrobnými informáciami a obrazom usporiadané obdobne podľa jednotlivých ročníkov. Novinkou v tejto časti stránky budú informácie venované histórii už ocenených stavieb.

Dúfame, že naše úsilie oceníte v podobe pravidelného navštevovania stránok Stavba roka a ich propagáciou v okruhu vašich kolegov a známych.